+91 9380419671

ஜாதகருக்கு உள்ள கேள்விகள்

 • எங்களின் எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ?
 • என்னுடைய தொழில் / வேலை எப்படி இருக்கும் ?
 • எனக்கு எப்போது பதவி உயர்வு கிடைக்கும் ?
 • நான் வெளிநாடு போக போவது எப்போது ?
 • நான் எப்போது வாகனம் வாங்கலாம் ?
 • வீடு எப்போது வாங்கலாம் ?
 • என் காதல் வெற்றி பெறுமா ?
 • என் திருமண வாழ்க்கை எப்போது ?

ஜோதிடரை பற்றி அறிந்து கொள்வோம்

ஜோதிடர்
R .செந்தில்குமார்

R .செந்தில்குமார்

 • DIPLOMA IN ASTROLOGY (MADURAI KAMARJ UNIVERCITY)
 • “JOTHIDA VISHARATH “ CERTIFICATE INSTITUTE OF K.P ASTROLOGY
 • “JOTHIDA RATNA “CERTIFICATE TAMILNADU ASTRO- LOGICAL INSTITUTE
 • பாரம்பரிய ஜோதிட அனுபவம் 18 வருடங்களுக்கு மேலாக

ஜோதிடரின் தனித்திறமைகள்

 • இந்திய சீனா வாஸ்துபடி ஆலோசனை
 • ஜாதகரின் கல்வி / வேலை / தொழில் /திருமண வாழ்கை / உடல் நலம் பற்றிய கேள்விகளுக்கு சிறப்பான ஆலோசனை தருபவர்

What We Do?

Card image cap

முகூர்த்தம்

முகூர்த்தம் என்பது 48 நிமிட்ங்கள் கொண்டது.

எந்தவொரு நிகழ்விற்கும் சாதகமான நேரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதுதான் ' முகூர்த்ததை தேர்ந்தெடுப்பது' என்பதாகும் ப முகூர்த்தம் முறையான நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு ஆசாரியரும் ஜோசியருமான ஒருவரால் மட்டுமே முடியும்

Card image cap

திருமண பொருத்தம்

முகூர்த்தம் என்பது 48 நிமிட்ங்கள் கொண்டது.

எந்தவொரு நிகழ்விற்கும் சாதகமான நேரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதுதான் ' முகூர்த்ததை தேர்ந்தெடுப்பது' என்பதாகும் ப முகூர்த்தம் முறையான நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு ஆசாரியரும் ஜோசியருமான ஒருவரால் மட்டுமே முடியும்

Card image cap

எண் கணிதம்

முகூர்த்தம் என்பது 48 நிமிட்ங்கள் கொண்டது

எந்தவொரு நிகழ்விற்கும் சாதகமான நேரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதுதான் ' முகூர்த்ததை தேர்ந்தெடுப்பது' என்பதாகும் ப முகூர்த்தம் முறையான நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு ஆசாரியரும் ஜோசியருமான ஒருவரால் மட்டுமே முடியும்

contact us

Address

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laudantium neque quo blanditiis? Modi dignissimos expedita repellendus culpa obcaecati? Laboriosam consequatur velit dolor, culpa sed temporibus reprehenderit. Ut provident asperiores fuga illo. Ipsam numquam soluta voluptatibus, minus ratione non consequuntur odit optio tempore excepturi magni eveniet possimus quasi distinctio eos a.